Kariéra

Aktuálne voľné pracovné pozície:

Predavač/predavačka

Vedúci zmeny v sklade

Skladník

V prípade záujmu o prácu nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom tohto formulára:

Súhlas:
uvedených v elektronickom formulári, ako aj osobných údajov poskytnutých v priloženom životopise, prípadne iných prílohách v súvislosti s hľadaním práce v spoločnostiach Klas potraviny, Klas veľkoobchod, Dekort a Omida. Uvedené osobné údaje poskytujem za účelom hľadania si zamestnania. Čestne vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlasu sa poskytuje spravidla na 5 rokov odo dňa zaslania elektronického formulára. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu spoločnosti alebo emailom na adrese personalne@dekort.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 Security code