Ochrana osobných údajov

Predávajúci urobí všetko preto, aby zabezpečil úplnú diskrétnosť informácií o Kupujúcom a zabezpečil, aby boli dostupné len osobám, ktoré tieto informácie potrebujú k realizácií služieb Predávajúceho.

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu na www.iklas.sk, Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov a jeho nákupov pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas poskytuje Kupujúci na neurčitú dobu a kedykoľvek ho môže písomne odvolať. Ak Kupujúci svoj súhlas odvolá, Predávajúci musí odstrániť zo svojej databázy všetky jeho osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.

Predávajúci je zaviazaný, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v žiadnej podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim a budú prísne zabezpečené. Údaje sú spracúvané a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.