Firmy a partneri

Máte záujem ponúkať svoj tovar na iklas.sk?
Alebo uzavrieť inú spoluprácu?

partneri@iklas.sk

marketing@iklas.sk

Kancelária a korešpondenčná adresa

DALTON, spol. s r.o.
IČO: 31 674 453
IČ DPH: SK 2020481320
Napájadlá 1/A
042 47 Košice

kancelaria@iklas.sk

Eshop prevádzkuje:

DALTON, spol. s r.o.
IČO: 31 674 453
IČ DPH: SK 2020481320
Napájadlá 1/A
042 47 Košice

Dodávateľ:

DEKORT, spol. s r.o.
IČO: 36191833
IČ DPH: SK2020059030
Štefánikova 42
040 01 Košice